Privacy Verklaring

Onze privacyverklaring is opgemaakt op 01-08-2020

GEDEFINIEERDE PRIVACYVERKLARING EN INHOUD:

SDB VERHUUR  / SDB EVENTS , gevestigd aan Woutersberg 2, 4822TD  Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.sdbverhuur.nl 06-23481852
S. de Bruijn  is de Functionaris Gegevensbescherming van SDB VERHUUR hij is te bereiken via info@sdbverhuur.nl

SAMENGEVAT:

Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die door SDB VERHUUR worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet zomaar worden verstrekt aan derden. De gegevens die u aan SDB VERHUUR vertrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Het doel van het registreren van persoonsgegevens door SDB VERHUUR is uiteraard in eerste instantie voor het verwerken en bezorgen van uw bestelling, verder kunnen uw gegevens gebruikt worden van het aanmaken van een account, verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder en eventuele wettelijke verplichtingen om uw gegevens te bewaren.

Cookies
Een cookie is een pakketje informatie dat door een webserver aan uw browser wordt gezonden, en daarna wordt opgeslagen op uw systeem. Cookies kunnen worden gebruik om (tijdelijk) informatie op te slaan, en om de navigatie te vergemakkelijken. Ook kunnen bepaalde diensten slechts door middel van cookies worden aangeboden. Wanneer u geen cookies accepteert, kan het zijn dat bepaalde functionaliteit van een site voor u niet beschikbaar is.

SDB VERHUUR zal naar aanleiding van een verzoek uw persoonlijke gegevens uit de database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring dan kunt u contact met opnemen via de email: info@sdbverhuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SDB VERHUUR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sdbverhuur.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SDB VERHUUR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– SDB VERHUUR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
SDB VERHUUR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SDB VERHUUR) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SDB VERHUUR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > belastingtechnisch, Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > belastingtechnisch, Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Reden belastingtechnisch .

Delen van persoonsgegevens met derden
SDB VERHUUR verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SDB VERHUUR gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDB VERHUUR en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sdbverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SDB VERHUUR wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SDB VERHUUR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via :
info (at) sdbverhuur.nl.

Hieronder kunt u onze PRIVACYVERKLARING downloaden

Reacties zijn gesloten.

  • Alle teksten en prijzen op deze website zijn onder
    voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
    Aan de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.